Image

sản phẩm

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe máy

341F

Quy cách

70/90 - 16,

Nouvo...

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật