Image

Tin tức

Tin tức tuyển dụng

21/01/18

Thông báo v/v phỏng vấn công nhân tuyển dụng (đính kèm danh sách) – 30/6/2017

Thông báo v/v phỏng vấn công nhân tuyển dụng (đính kèm danh sách) – 30/6/2017