Image

Tin tức

Tin tức tổng hợp

21/01/18

Thông báo v/v phỏng vấn công nhân tuyển dụng (đính kèm danh sách) – 30/6/2017

21/01/18

Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe tải DAMCO) và thể lệ chào giá cạnh tranh (18/7/2017)

10/01/18

Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe du lịch 7 chỗ KIA CARREN EX) và thể lệ chào giá cạnh tranh (18/7/2017)

 

08/01/18

Thông báo thay đổi lịch phỏng vấn công nhân tuyển dụng (3/7/2017)

08/01/18

Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe Hyundai 2.5T) và thể lệ chào giá cạnh tranh (16/5/2017)

08/01/18

Sản phẩm mới tháng 4/2017 – Lốp ô tô công trường (27/04/2017)