Image

Tin tức

Tin tức tổng hợp

21/09/18

1.Lốp Radial tải nhẹ hoa D625

2.Lốp Radial tải nhẹ hoa D725

3.Lốp Radial tải nhẹ hoa D615

4.Lốp Radial tải nhẹ gai D616

5.Lốp Radial tải nhẹ hoa D617

20/09/18

1) Yếm 6.50/7.00R16; 7.50/8.25R16

2) Săm 5.50R14 / 5.50-14 / TR13

11/09/18

1) Hoa D652: 7.50R16 - D652 - 14PR & 8.25R16 - D652 - 16PR

 

2) Hoa D812: 7.50R16 - D812 - 14PR & 8.25R16 - D812 - 16PR