Nhà sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam
Nhà phân phối tại
Công ty Cổ Phần Vật tư Hải Phòng
Số điện thoại: (031)3555828
Email: Vatu-hp@drc.com.vn/Toanlopdrc@gmail.com
Địa chỉ: Số 29, Chùa Vẽ , Đông Hải 1, Hải An , Hải Phòng