Nhà sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam
Nhà phân phối tại
Doanh Nghiệp Tư Nhân Đầu Tư và Phát Triển Phương Nhung
Số điện thoại: 0913.517.354
Email: Phuongnhung-vp@drc.com.vn/Phuongnhungvp@gmail.com
Địa chỉ: Số 381,KP 1, Hùng Vương , ĐồngTâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc