Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

Các giấy chứng nhận khác

1) Giấy chứng nhận Thương Hiệu Quốc Gia (tải về).

2) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn DOT (Mỹ) cho lốp ô tô Radial (tải về).

3) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU - E MARK cho lốp ô tô Radial (tải về).

4) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn DOT (Mỹ) cho lốp ô tô bias (tải về).

5) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn EU - E MARK cho lốp ô tô bias (tải về).

6) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Nhật bản JIS về lốp ô tô, săm ô tô, lốp xe máy, săm xe máy (tải về).

7) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (tải về).