Image

Chăm sóc khách hàng

Giấy chứng nhận

GCN QCVN 34 - Lốp ô tô

STT
 Mã GCN   Tên sản phẩm  Chỉ số tải/ Chỉ số tốc độ  Giấy Chứng Nhận
 RADIAL
1 R57 - 75  5.50R13/D625/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103 L Download
2 R58 - 81  5.50R13/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 105/103L Download
3 R69  5.50R13LT/D725/14PR/TL 105/103L Download
4 R051  6.50R16/D617/14PR 114/111L Download
5 R052 - 70  6.50R16/D625/14PR -  TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
6 R053 - 71  6.50R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN 114/111L Download
7 R054  7.00R16/D616/14PR - TT và TL dùng chung GCN 118/115L  Download
8 R055   7.00R16/D725/14PR - TT và TL dùng chung GCN  118/115L  Download
9 R063  7.00R16LT/D616/14PR/TL 118/115L  Download
10 R76 - 80  7.00R16/LT/D616/16PR - TT và TL dùng chung GCN  122/120L Download
12 R64  7.00R16LT/D725/14PR/TL   118/115L  Download
13 R65 - 77   7.00R16LT/D725/16PR - TT và TL dùng chung GCN 122/120L Download
15 R59  7.50R16/D652/14PR 122/118L Download
16 R60  7.50R16/D812/14PR 122/118L Download
17 R61  8.25R16/D652/16PR 128/124L Download
18 R62  8.25R16/D812/16PR 128/124L Download
  R84  8.25R20/D812/16PR 141/140K Download
19 R82  9.00R20/D641/16PR 144/142L Download
20 R01  9.00R20/D831/16PR 144/142K Download
21 R83  9.00R20/D911/16PR 144/142K Download
22 R03  9.00R20/D842/16PR 144/142K Download
24 R05  10.00R20/D651/18PR 149/146L Download
25 R04  10.00R20/D651/18PR 150/147G Download
26 R06  10.00R20/D821/18PR 149/146K Download
28

GCN:0050/VAQ18 (29/12/2022)

BCTN:2616/BCTN-PO/22 (15/12/2022)

Lốp 10.00R20/D841/18PR 149/146K Download
31 R73  10.00R22.5/D641/16PR 141/139M Download
32 R012  11.00R20/D631/18PR 152/149L Download
35 R015  11.00R20/D811/18PR 152/149K Download
38 R018  11.00R20/D821/18PR 152/149K Download
41 R021  11.00R20/D841/18PR 152/149K Download
45 R025  11R22.5/D611/16PR 146/143L Download
46 R024  11R22.5/D601/16PR 148/145M Download
47 R026  11R22.5/D611/16PR 148/145M Download
  R90  12.00R20/D651/20PR 156/153/L Download
55 R032   12.00R20/D811/20PR 156/153K Download
56 R033   12.00R20/D821/20PR 156/153K Download
57 R74  12.00R20/D821/20PR/DPLUS  156/153K Download
58 R034   12.00R20/D911/20PR 156/153F Download
  R85 12.00R20/D951/20PR 156/153F Download
61 R037   12R22.5/D611/18PR 152/149M Download
62 R78  12R22.5/D611/18PR/DPLUS 152/149M Download
64 R039   12R22.5/D821/18PR 152/149K Download
65 R056   12R22.5/D911/18PR 152/149F Download
66 R72  155R12C/D625/12PR/TL 95/93L Download
  R86  155R13C/D626/8PR/TL 91/89N Download
  R87  165/70R13C/D627/8PR/TL 94/92P Download
  R88  175R13C/D626/8PR/TL 97/95N Download
  R89  175R14C/D726/8PR/TL 99/98N Download
67 R66  195R15C/D625/12PR/TL 112/109L Download
68 R67  195R14C/D615/12PR/TL 111/108L Download
 BIAS
1 B070  4.50-12/33B/12PR 84/82K Download
2 B01  5.00-12/33B/12PR 88/86K Download
3 B02  5.00-12/53D/12PR 88/86K Download
5 B04   5.50-13/33B/12PR 102/100K Download
6 B05   5.50-13/53D/12PR 102/100K Download
8 B073  5.50-14LT/53D/12PR 104/102K Download
9

GCN:0262/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2604/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

Lốp 6.00-13 LT/33B/12PR 106/104K Download
10

GCN:0263/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2603/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

 Lốp 6.00-13 LT/53D/12PR 106/104K Download
11 B76  6.00-14LT/33B/14PR 108/106K Download
12 B010  6.00-14/53D/14PR 108/106K  Download
13 B011  6.00-15 RF/53D/14PR 113/111K Download
14 B012  6.00-15 RF/54B/14PR 113/111K  Download
15 B013   6.50-15LT/33B/12PR 113/111K Download
16 B014   6.50-15LT/53D/12PR 113/111K Download
17

GCN:0558/VAQ18 (20/02/2020)

BCTN:0277/BCTN-PO/22 (05/02/2020)

Lốp 6.50-16 LT/33B/14PR 114/112K Download
18

GCN:0297/VAQ18 (28/12/2022)

BCTN:2615/BCTN-PO/22 (15/12/2022)

 Lốp 6.50-16 LT/53D/14PR 114/112K Download
22 B020   7.00-16/33B/14PR 118/114K Download
23

GCN:0296/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2545/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

 Lốp 7.00-16 LT/33B/16PR 123/121K Download
24 B74  7.00-16LT/33B/14PR - new 118/114K Download
25

GCN:1138/VAQ18 (01/06/2022)

BCTN:0744/BCTN-PO/22 (16/5/2022)

Lốp 7.00-16LT/33B/16PR - new 123/121K Download
26 B022   7.00-16/53D/14PR 118/114K Download
27 B082  7.00-16/53D/16PR 123/121K Download
28

GCN:0102/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2544/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

Lốp 7.00-16LT/53DM/16PR 123/121K Download
29 B024   7.00-16/53D/16PR/2VT 123/121K  Download
30 B025   7.00-16/54B/14PR 118/114K Download
32 B027  7.50-16/33B/16PR 127/124K Download
33

GCN:0103/VAQ18 (29/12/2022)

BCTN:2602/BCTN-PO/22 (13/12/2022)

Lốp 7.50-16LT/53D/16PR 127/124K  Download
35 B029   7.50-16/53D/18PR 131/128K Download
40

GCN:0271/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2535/BCTN-PO/22 (06/12/2022)

Lốp 8.25-16 LT/33B/18PR 131/128K Download
41 B036  8.25-16/33B/20PR 137/135G Download
43 B038  8.25-16/53D/18PR 131/128K Download
44

GCN:0272/VAQ18 (22/12/2022)

BCTN:2546/BCTN-PO/22 (07/12/2022)

Lốp 8.25-16 LT/53D/20PR 134/132K Download
45 B039  8.25-16LT/53D/20PR 137/135G Download
47 B077  8.25-16LT/54B/18PR 131/128K Download
50 B044   8.25-20/34B/18PR 141/139J Download
51 B078  8.25-20/34B/16PR 144/141K Download
52 B045   8.25-20/53D/16PR 138/134K Download
53 B079  8.25-20/53D/16PR 144/141K Download
54 B046   8.25-20/53D/18PR 141/139J Download
55 B047   9.00-20/34B/16PR 144/141K Download
56 B048   9.00-20/34B/18PR 147/144K Download
57 B049  9.00-20/53D/16PR 144/141K Download
60 B052  10.00-20/34B/18PR 146/143K Download
61 B080  10.00-20/34B/18PR 150/146K Download
63 B054   10.00-20/53D/18PR 146/143K  Download
64 B081  10.00-20/53D/18PR 150/146K Download
67 B057  11.00-20/36B/18PR 150/148K Download
68 B058  11.00-20/53D/18PR 150/148K  Download
69 B059  11.00-20/53D/20PR 152/149K Download
70 B071  11.00-20/53D/20PR/STD 152/149K Download
74 B065   12.00-20/53D/20PR 155/151K Download
75 1659/VAQ18 Lốp oto DRC 12.00-20/52A/18PR 153/149F Download