Loại sản phẩm

Lốp dán DRC

Tái sử dụng lốp cũ bằng công nghệ lốp dán nguội cao cấp nhất hiện nay giúp tiếp kiệm chi phí cho doanh nghiệp và giảm thiểu số lượng lốp phế giúp bảo vệ môi trường.

sản phẩm - Lốp dán