Image

Lốp 119F

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe máy theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe máy

119F

Quy cách

90/90 - 12 TL,

SRC,

Lead..

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật