Image

Lốp 203

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe đạp

203

Quy cách

24 x 13/8(37-540)

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật