Image

Lốp 219

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe đạp

219

Quy cách

24 x 13/8(37 - 540),

26 x 13/8(37 - 590),

27 x 13/8(37 - 630),

16 x 1.75

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật