Image

Sản phẩm lốp xe - DRC

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe đạp

219 - Xanh

Quy cách

- 24x1_3/8

- 26x1_3/8

- 27x1_3/8

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật