Image

Lốp 222

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe đạp

222

Quy cách

26 X 11/2 (40 - 584)

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật