Image

Lốp 340

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe máy theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe máy

340

Quy cách

70/100 - 17,

70/90 - 17,

80/90 - 17,

Sirius/Ware RS/ Future Neo

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật