Image

Lốp 342

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe máy theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe máy

342

Quy cách

70/90 - 17,

80/90 - 17,

Jupiter...

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật