Image

Lốp 343

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe máy theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe máy

343

Quy cách

80/90 - 14,

90/90 - 14,

Air Blade ...

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật