Image

Lốp 344

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe máy theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe máy

344

Quy cách

70/90 - 14,

80/90 - 14,

Mio,

Click,

Classical...

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật