Image

Lốp 347

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe máy theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe máy

347

Quy cách

80/90 - 17,

Jupiter,

Sirious,

Viva,

Ware...

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật