Image

Lốp 517

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe đạp

517

Quy cách

20 x 1.75 (47 - 406),

24 - 1.75 (47 - 507),

26 x 1.95 (50 - 559)

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật