Image

Lốp 595

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe đạp

595

Quy cách

20 x 2.10 (57 - 406),

24 x 2.10 (57 - 507),

26 x 2.10 (54 - 559)

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật