Image

Lốp 600

Sản phẩm thường xuyên được cải tiến và đổi mới dây chuyền sản xuất lốp xe tay ga không săm theo công nghệ lốp ô tô phù hợp với thay đổi của thị trường

Lốp xe đạp

600

Quy cách

16 x 1.90 (52 - 305),

1121/2 x 21/4 (62 - 203),

14 x 13/8 x 15/8,

16 x 1.75 (47 - 305),

14 x 3.00 -8,

12 x 2.50 - 7,

16 x 3.00 - 10,

20 x 3.00 - 14

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật