Image

Cao su tấm 2mm - 10mm

DRC sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm cao su kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đa dạng tại các công trình giao thông, bến cảng, các chi tiết cao su kỹ thuật của xe ô tô ...

Cao su kỹ thuật

Cao su tấm từ 2mm - 10mm

Quy cách

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật