Image

Lốp DAN41

Tái sử dụng lốp cũ bằng công nghệ lốp dán nguội cao cấp nhất hiện nay giúp tiếp kiệm chi phí cho doanh nghiệp và giảm thiểu số lượng lốp phế giúp bảo vệ môi trường.

Lốp dán

DAN41

Quy cách

5.00-12

5.50-13, 6.00-13

6.00-14, 6.50-14

6.00-15, 6.50-15

6.50-16, 7.00-16, 7.50-16, 8.25-16,

7.00R16, 7.50R16, 8.25R16

Đặc điểm

- Tái sử dụng lốp cũ

- Công nghệ lốp dán nguội cao cấp nhất hiện nay

- Tiếp kiệm chi phí cho doanh nghiệp

- Giảm thiểu số lượng lốp phế giúp bảo vệ môi trường

Image

Thông số kĩ thuật