Image

Lốp DDM22

Tái sử dụng lốp cũ bằng công nghệ lốp dán nguội cao cấp nhất hiện nay giúp tiếp kiệm chi phí cho doanh nghiệp và giảm thiểu số lượng lốp phế giúp bảo vệ môi trường.

Lốp dán

DDM22

Quy cách

11.00-20

11.00R20

11R22.5

12R22.5

Đặc điểm

- Tái sử dụng lốp cũ

- Công nghệ lốp dán nguội cao cấp nhất hiện nay

- Tiếp kiệm chi phí cho doanh nghiệp

- Giảm thiểu số lượng lốp phế giúp bảo vệ môi trường

Image

Thông số kĩ thuật