Image

Roan máy lọc

DRC sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm cao su kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đa dạng tại các công trình giao thông, bến cảng, các chi tiết cao su kỹ thuật của xe ô tô ...

Cao su kỹ thuật

Roan máy lọc

Quy cách

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật