Image

Săm xe máy DRC

Săm XM & XĐ

Săm xe máy

Quy cách

- 3.50/4.00-8

- 3.00-10

- 70/90-14, 80/90-14, 90/90-14

- 2.25/2.50-17, 2.75-17, 3.00-17, 70/90-17, 80/90-17, 70/10-17

- 2.25/2.50-18, 2.50-18, 3.00-18

- 3.00-19, 2.75-19

Đặc điểm

Image

Thông số kĩ thuật