Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

18/07/19

BCTC Quý II/2019 và giải trình biến động kinh doanh

Tải về BCTC quý 2/2019 tại đây.

Tải về Giải trình kết quả kinh doanh tại đây