Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

24/05/19

Công bố thông tin bổ sung bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng (quyền nhận cổ tức DRC của Vinachem) (24/05/2019)