Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

16/08/23

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC) CÔNG BỐ ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2023

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo số 783/DRC-TK về Đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2023

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!