Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

07/09/23

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC) CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CỤC THUẾ TP ĐÀ NẴNG VÀ CHI CỤC HQ KCN HOÀ KHÁNH - LIÊN CHIỂU

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo số 869/DRC-TK về việc xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế TP Đà Nẵng và Chi cục HQ KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!