Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

01/09/23

CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (NGÀY 31/8/2023)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã chấp thuận để Tổng Giám đốc tái ký Hợp đồng cung cấp hơi bão hoà với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành. Thời hạn hợp đồng từ ngày 01/9/2023 đến 31/8/2024. Thông tin chi tiết như công văn đính kèm bên dưới: