Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

25/10/22

Công ty CP Cao su Đà Nẵng Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển bền vững

Ngoài việc liên tục hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, là một trong những điểm sáng trong khối các doanh nghiệp ngành hóa chất, Công ty CP Cao Su Đà Nẵng còn luôn quan tâm đầu tư thích đáng cho công tác bảo vệ môi trường. Công ty xác định đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường là đầu tư cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Trưởng Ban Bảo hộ lao động Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) chia sẻ, thời gian qua bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường của công ty luôn được củng cố, tổ chức phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty và các quy định của Nhà nước.

Hiện công ty thành lập Ban BHLĐ phụ trách công tác bảo vệ môi trường với 05 cán bộ có trình độ Đại học, 01 kỹ sư chuyên ngành môi trường, còn lại đã được đào tạo huấn luyện về công tác bảo vệ môi trường theo quy định và đều có kinh nghiệm làm việc trên 05 năm. Ngoài ra 07 xí nghiệp và 14 phòng ban chuyên môn đều được bố trí cán bộ bán chuyên trách về môi trường. Công nhân thực hiện công tác môi trường hiện nay làm việc liên tục là 92 người (thuê đơn vị có chức năng bên ngoài) thực hiện các công việc về phân loại phế liệu, rác thải, vệ sinh công nghiệp, chăm sóc cây xanh thảm cỏ cho gần 30 ha diện tích toàn nhà máy.

Thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường vì sự phát triển ổn định và bền vững, những năm qua công ty không để xảy ra sự cố môi trường gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, hay bị xử lý vi phạm về công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho công tác môi trường, Công ty triển khai nhiều phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức và hành động vì môi trường như: Hưởng ứng thực hiện ngày chủ nhật xanh của TP Đà Nẵng hay tự tổ chức ngày thứ 3 hàng tuần phát động phong trào người người đi nhặt rác.

Đặc biệt công ty đã phát động phong trào thanh niên thi đua xây dựng và chăm sóc góc xanh nhà xưởng với nhiều hoạt động cụ thể và thực tiễn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng Giám đốc công ty đã thưởng 195 triệu đồng cho các tập thể cá nhân tham gia sáng kiến bảo vệ môi trường. Đây là sáng kiến có mức tiền thưởng lớn nhất.

Là một trong những đơn vị được Bộ Công thương tặng giải thưởng đơn vị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng đầu Việt Nam, Công ty luôn có ý thức tận dụng và sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, năng lượng ngày càng tiết kiệm và hợp lý. Công ty đã thực hiện tốt việc kiểm toán năng lượng năm 2021. Kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động thiết kế, định mức nguyên vật liệu giảm thiểu sử dụng các loại nguyên liệu và năng lượng hóa thạch. Hiện Công ty đã sử dụng 100% đốt lò hơi bằng mùn cưa, bột bào thân thiện môi trường. Đồng thời hợp tác đầu tư hơn 5MW năng lượng điện mặt trời nhằm làm cho tăng trưởng kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên

“Hệ thống các quy định, nội quy về bảo vệ môi trường, an toàn được bổ sung, hoàn thiện. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định công ty về bảo vệ môi trường được thực hiện hàng tháng đều đặn. Các đơn vị, xí nghiệp đã quan tâm thực hiện nghiêm kế hoạch, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Công tác quản lý an toàn và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến rõ rệt” - ông Nguyễn Văn Đoàn chia sẻ.

Ngoài ra, các Kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động – bảo vệ môi trường hàng năm được lập và phê duyệt với chi phí năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất người lao động. Trong năm 2021, Công ty đầu tư cho toàn bộ công tác bảo vệ môi trường trên 7,7 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2022, hơn 3,8 tỷ đồng theo kế hoạch đã được Tập đoàn xem xét phê duyệt.

Nhằm xây dựng khuôn viên xanh sạch, công tác chăm sóc cây xanh, khuôn viên thảm cỏ, hoa… được thực hiện đều và tích cực, luôn có yếu tố mới nhiều sáng tạo, chi phí hàng năm trên dưới 2 tỷ đồng. Đặc biệt, dù DRC là doanh nghiệp hướng tới đổi mới sáng tạo, phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường ở mức độ rất thấp, nhưng khu vực công nghiệp xung quanh còn nhiều đơn vị phát thải khí, bụi lớn gây ảnh hường đến DRC. Vì vậy, Công ty đã chủ động hỗ trợ và làm việc với các đơn vị liên quan như Công ty Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, Công ty Thép Đà Nẵng… để chủ động ứng phó với ô nhiễm môi trường phát tán xung quang, sẵn sàng phòng chống kịp thời hiệu quả.

Đối với nước thải ra môi trường của Công ty chỉ là nước thải sinh hoạt, tắm rửa vệ sịnh, giặt áo quần cho người lao động, còn nước thải sản xuất tuần hoàn kín 100%. Nước thải sinh hoạt được đấu nối với hệ thống thu gom xử lý của KCN Liên Chiểu và trả phí hàng tháng.

Riêng rác thải công nghiệp, sinh hoạt và nguy hại Công ty thực hiện phân loại, xử lý, tận dụng đưa vào tái sản xuất triệt để phế phẩm. Hoặc rẻo su từ công đoạn này chuyển vào làm nguyên liệu cho các sản phẩm thấp cấp hơn như tấm chắn cầu cảng, cao su tấm lợp, rất ít phải thải bỏ và xử lý. Nếu có xử lý, Công ty đã thuê đơn vị có chức năng và thẩm quyền thực hiện đúng yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Đoàn cho hay, việc thực hiện quy định trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường về việc thu hồi xử lý sản phẩm thải bỏ là 5% sản phẩm tiêu thụ trên thị trường từ ngày 01/01/2024. Hiện Công ty có 01 Xí nghiệp Đắp lốp và tái chế cao su kỹ thuật chuyên xử lý lốp cũ đắp lại và tận dụng cao su đã qua sử dụng để làm các sản phẩm lốp cao su kỹ thuật như tấm lợp, các tấm đệm cầu, cảnh, tấm lợp... rất hiệu quả về kinh tế.

“Với tất cả những hoạt động kể trên, nhiều năm nay. Công ty chúng tôi đã không để xảy ra sự cố môi trường nào” – ông Đoàn tự hào chia sẻ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe và ngày càng cao của khách hàng thì công tác quản lý chất lượng, quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường luôn là yêu cầu sống còn của doanh nghiệp. Nhận thức tầm quan trọng của mối liên hệ này, DRC luôn đề cao bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững. Bằng chính sách an toàn và môi trường Công ty, mối quan hệ lớn “Sản xuất kinh doanh, an toàn lao động và bảo vệ môi trường”, DRC luôn khẳng định: “Phát triển nhanh và bền vững…; phát triển hài hòa giữa sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường”.

Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về Luật Bảo vệ môi trường và Quy chế Bảo vệ môi trường của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc hiện đại hóa số hóa trong sản xuất kinh doanh, giảm thiểu đến mức thấp nhất việc phát thải ra môi trường. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên Công ty về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục duy trì trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong Công ty. Ứng dụng chương trình Kaizen 5S và 5S nâng cao vào quản lý môi trường sản xuất bảo đảm nhà máy luôn xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường.

 

                                                                                                                                   Văn Tính