Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

02/11/18

Công ty CP Cao su Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng công tác công đoàn ngày 30-31/10/2018

Ngày 30-31/10/2018, Công đoàn công ty CP Cao su Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng công tác công đoàn cho hơn 120 cán bộ Công đoàn (CĐ) 
Tham dự tập huấn, trên 110 cán bộ CĐ từ cấp tổ trưởng trở lên được Phó chủ tịch Công đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam bà Tôn Thanh Lan truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn, sự truyền đạt dễ hiểu, sâu sát với tình hình thực tế; đồng thời cập nhật các quy định mới, bổ sung các kiến thức liên quan đến việc tổ chức hoạt động công đoàn  trong tình hình mới. 
Qua đợt tập huấn các cán bộ công đoàn cũng nâng cao kỹ năng đối thoại tại đơn vị - một trong những nội dung cần thiết đối với cán bộ công đoàn khi phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Với những nội dung được Công đoàn cấp trên cơ sở truyền đạt trong đợt tập huấn, các cán bộ Công đoàn đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao kỹ năng hoạt động để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 
Đây là dịp để cán bộ CĐ cấp trên cập nhật kiến thức pháp luật lao động, đặc biệt là nâng cao kỹ năng cần thiết trong quá trình tham gia hoạt động công đoàn nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động. 

Tin và ảnh: Nguyễn Văn Tính - DRC