Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

27/04/22

Đại hội đồng cổ đông thường niên DRC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên DRC năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong một không khí vui tươi hào hứng của các Cổ đông tham dự.

Sáng ngày 27-4-2022, tại TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2022 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Đồng chí TGĐ Lê Hoàng Khánh Nhựt thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu và thông qua chương trình Đại Hội

Lãnh đạo DRC điều hành Đại hội gồm: Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;  Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Tham gia Đại hội còn có các Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Kế toán trưởng - Bà Trần Thị Mỹ lệ, Ban Kiểm soát (BKS). Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự tương ứng với hơn 80.327.525 cổ phần, chiếm 67,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, DRC đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022; Báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đồng chí TGĐ Lê Hoàng Khánh Nhựt báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và KHKD năm 2022

Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo DRC cho biết: Năm 2021 mặc dù giá đầu tăng, chi phí logistic nhảy vọt, nguyên vật liệu tăng ở mức 2 con số, tình trạng khan hiếm Container rỗng đã đẩy giá thuê tăng 8-10 lần so với quý IV/2020. Chi phí vận chuyển cấu thành trong giá trị hàng hóa đã tăng từ 2% lên hơn 20% làm cho việc tiêu thụ sản phẩm DRC tại nước nhập khẩu khó khăn hơn… cùng với đó hoạt động SXKD của DRC phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 trong nước bùng phát lần thứ 4 từ cuối tháng 4/2021, diễn biến phức tạp và kéo dài.

Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp – Quyết đoán”, Ban lãnh đạo DRC đã nhận định được cơ hội cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các nhóm giải pháp cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của ĐHĐCĐ, DRC đã thực hiện thành công nhiệm vụ kép, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Đồng chí KTT Trần Thị Mỹ Lệ báo cáo hoạt động tài chính năm 2021

Tất cả các chỉ tiêu tài chính năm 2021 hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 14-21% và tăng so với năm 2020 (doanh thu đạt 4.635 tỷ đồng, là năm đạt doanh thu lớn nhất kể từ khi thành lập DRC, lợi nhuận trước thuế hơn 364 tỷ đồng) top đầu đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan. Top những đơn vị có vốn hóa lớn trên thị trường, có tỷ lệ chia cổ tức duy trì hằng năm bằng tiền mặt cao. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.448 đồng/cổ phiếu, tương đương 121% so với kế hoạch.

Hệ số sinh lời tài sản (ROA): 0,09

Hệ số sinh lời vốn (ROE): 0,16

Hệ số bảo toàn vốn: 1,04

DRC lần thứ 25 liên tiếp đạt được danh hiệu “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao TP HCM bình chọn;

11 năm liền (2011-2022) được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng danh hiệu:“TOP những đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”;

TOP 10 Thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam do Tạp chí Bộ Công thương bình chọn;

05 năm liền Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam;

Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước;

Thương hiệu quốc gia năm 2020-2022;

Thương hiệu xuất khẩu uy tín của Việt Nam;

Thương hiệu mạnh Asean lần thứ 6;

Được UBQLVốn Nhà Nước đề nghị Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

Trong năm 2022, kinh tế thế giới phải đối mặt với cú sốc cung cấp năng lượng lớn nhất từ trước đến nay do chiến sự leo thang giữa Nga – Ukraine bùng nổ thành xung đột vũ trang và việc các cường quốc thực thi một loạt các biện pháp trừng phạt Nga sẽ gây nhiều hệ luỵ và kéo theo các biến động khác về kinh tế - xã hội; dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt hoạt động của DRC; việc triển khai các dự án đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt...

Đồng chí Nguyễn Xuân Bắc - Chủ Tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo đại hội

Trước tình hình đó, DRC đã đưa ra các giải pháp và đặt kế hoạch năm 2022 với: Tổng doanh thu 4.608 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng.

Song song với việc tiếp tục rà soát để hoàn thiện các quy định, quy chế để nâng cao hiệu quả quản trị của Công ty, đảm bảo phù hợp với chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hợp tác với các chuyên gia đầu ngành về công nghệ ôtô trên thế giới để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm DRC. Tăng cường cơ khí hóa và tự động hóa trong sản xuất để giảm lao động thủ công trong các khâu sản xuất. Thực hiện số hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trước tiên là hoàn thiện số hóa khâu tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích người lao động có nhiều giải pháp trong quản lý và sản xuất để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Hoàn thành thiết lập và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng (Quality control/ QC) dựa trên kỹ thuật kiểm soát quá trình bằng thống kê để kiểm soát quá trình sản xuất, đánh giá, hiển thị kết quả thực hiện Kế hoạch chất lượng tại bản tin của đơn vị. Phối hợp công tác đầu tư để ưu tiên bổ sung khuôn mẫu và các thiết bị cần thiết như máy thành hình, máy lưu hóa,… để tăng sản lượng lốp radial năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu báo cáo công tác đầu tư mở rộng dự án lốp Radial lên 1 triệu bộ/năm

Tăng cường thử nghiệm bổ sung nguồn nguyên liệu mới để mở rộng nguồn cung, tạo sự cạnh tranh hơn nữa nhằm mua được nguyên vật liệu có giá hợp lý hơn. Tính toán, cân đối hợp lý các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách của Nhà nước ở Công ty và các đơn vị. Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng và kết hợp bảo hành sản phẩm tại hiện trường. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh của nhãn hiệu DRC so với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước. Tăng cường công tác tiếp cận thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt chú trọng các sản phẩm là thế mạnh của DRC trên thị trường nội địa để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: lốp AG SD, lốp OTR, lốp công trường, lốp radial, lốp xe máy không săm DPLUS. Tăng cường công tác phát triển sản phẩm mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, phủ kín các phân khúc tại thị trường nội địa cũng như gia tăng cơ hội bán hàng trên thị trường xuất khẩu.

 

Cổ đông chất vấn tại đại hội

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo DRC thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan. Phần lớn các ý kiến xoay quanh chiến lược phát triển của DRC trong thời gian tới, kế hoạch xuất khẩu, tiến độ đầu tư mở rộng dự án nâng công suất lốp Radial lên 1 triệu bộ/năm, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong phần giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo DRC đã khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu DRC, triển khai Chiến lược phát triển DRC trong nỗ lực đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và cổ đông.

Đồng chí P.TGĐ Nguyễn Thị Minh Thu trả lời chất vấn các cổ đông

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại đại hội với tỷ lệ từ trên 99 đến 100%;

HĐQT và BĐH, BKS chụp hình lưu niệm với các cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên DRC 2022 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin sâu sắc của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa DRC xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành sản xuất săm lốp xe hàng đầu Việt Nam.

Một số hình ảnh khác tại đại hội:

 

 

VĂN TÍNH