Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

22/01/18

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – DRC thành công tốt đẹp (26/4/2016)

Sáng nay (26/4) vào lúc 8g30, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cao su Đà nẵng đã khai mạc tại khách sạn Minh Toàn Galaxy – TP Đà nẵng. Các cổ đông đại diện cho hơn 73% cố phần DRC đã đến tham dự.

Đại diện của Đoàn chủ tịch Đại hội, HĐQT đã đọc các báo cáo trình Đại hội về các mặt hoạt động của công ty, … trong năm 2015. Các  chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 đều mang tính khả quan, tích cực so với năm 2014:
+ Sản lượng các loại tăng bình quân 9,51% đặc biệt là sản lượng lốp radial tăng 52,28%.
+ Doanh thu thuần tăng 2,04%.
+ Lợi nhuận sau thuế tăng 17,66%.

Tại Đại hội, các nghị quyết của Đại hội đều được các cổ đông thông qua với gần 100% phiếu thuận. Băn khoăn nhiều nhất của cổ đông là định hướng chiến lược của công ty: chiến lược phát triển lốp du lịch (PCR), chiến lược phát triển khi Việt nam đã gia nhập TPP- Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương , … đếu đã được Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp rõ ràng, thấu đáo.

Có được sự đồng thuận trên là nhờ những nổ lực không ngừng của HĐQT, lãnh đạo và CBCNV công ty đã tạo nên sự phát triển bền vững của DRC qua nhiều năm, làm an tâm cho các nhà đầu tư và cổ đông khi sát cánh cùng DRC.

Đại hội bế mạc vào lúc 12g00 cùng ngày.