Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

14/08/19

DRC - Báo cáo tài chính xoát sét và giải trình biến động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 (14/8/2019)

Tải Báo cáo tài chính xoát sét 6 tháng đầu năm 2019 tại đây.

Tải Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 tại đây.