Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

18/04/23

DRC CÔNG BỐ BCTC Qúy 1/2023 VÀ NGHỊ QUYẾT 09 CỦA HĐQT (18/4/2023)

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) trân trọng công bố:

1. Báo cáo tài chính Q1/2023: chi tiết theo file đính kèm

2. NQ09 của HĐQT: chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!