Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

16/10/23

DRC công bố thông tin Nghị quyết HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố thông tin số 492/DRC-TK về Nghị quyết HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023 

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!