Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

12/06/23

DRC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (12/6/2023)

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) công bố thông tin về Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

Trân trọng!