Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

04/11/22

DRC| ĐÓNG GÓP NỀN TẢNG VÀ Ý NGHĨ THỰC TIỄN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

Qua nền tảng hình thành và lớn mạnh, DRC luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội chung của Thành phố cũng như góp phần chung vào sự thịnh vượng của đất nước.

TGĐ Lê Hoàng Khánh Nhựt phúc đáp Qúy đối tác, ở phòng trưng bày sản phẩm săm lốp DRC tại Hội nghị

Tại Hội nghị định hướng phát triển ngành công nghiệp, được tổ chức tại Đà Nẵng. Bằng những hoạt động và ý nghĩ thực tiễn, Ban lãnh đạo Công ty DRC luôn tham vấn xây dựng những định hướng phát triển chung cùng các cấp Chính quyền. Cũng từ đó tạo sự kết nối và hợp tác cộng đồng doanh nghiệp cùng phát triển hùng mạnh với những sản phẩm chất lượng thương hiệu Việt.

TGĐ Lê Hoàng Khánh Nhựt phát biểu đóng góp xây dựng định hướng phát triển ngành công nghiệp tại Hội nghị

- Thông tin chi tiết, xem thêm:

https://baodanang.vn/channel/5404/202211/da-nang-uu-tien-phat-trien-nganh-cong-nghiep-va-cong-nghiep-ho-tro-3929141/