Image

Tin tức DRC

Tin tức về thị trường

22/01/18

DRC là doanh nghiệp duy nhất trong ngành phụ tùng ô tô nằm trong tốp 50 công ty niêm yết tốt nhất VN năm 2017 (6/6/2017)

Hàng năm, Tạp chí Forbes Việt Nam công bố “Danh sách 50 công ty tốt nhất” niêm yết trên sàn giao dịch TP.HCM (HSX) và sàn Hà Nội (HNX). Tạp chí Forbes là tạp chí kinh doanh nổi tiếng của Mỹ.

Năm 2017, lần thứ 3 liên tiếp DRC nằm trong tốp 50 công ty niêm yết tốt nhất VN. Điều đặc biệt trong năm nay trong ngành phụ tùng ô tô chỉ có duy nhất DRC là doanh nghiệp được chọn nằm trong tốp 50 (năm 2016 có 3 đơn vị).

Để thực hiện danh sách này, Forbes Việt Nam sử dụng phương pháp xếp hạng công ty niêm yết của Forbes (Mỹ), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2012-2016 (trong trường hợp các công ty có niên độ tài chính kết thúc giữa năm, Forbes Việt Nam sử dụng số liệu của niên độ kế toán gần nhất).

Xem danh sách tốp 50 tại đường link dưới đây:
http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/forbes-viet-nam-cong-bo-danh-sach-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-nam-2017-781.html