Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

07/03/18

DRC tham dự Lễ phát động Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ –PCCN lần thứ 18 năm 2016 và nhận cờ của Bộ Lao dộng Thương binh xã hội tại TP. Đà Nẵng (22/03/2016)

Sáng 20/3/2016, tại bờ Đông cầu sông Hàn - TP Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016 với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”.  

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được nhận cờ thi đua: Đơn vị dẫn đầu về công tác ATVSLĐ năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh Xã hội trao tặng.

Hưởng ứng Tuần lễ này, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã phát động toàn thể CBCNV phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và không để xảy ra cháy nổ. Để đạt được mục tiêu này, Công ty chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể, đẩy mạnh các hạt động huấn luyện, thực hành, cải thiện điều kiện tại nơi làm việc. Tổ chức ký cam kết thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tới các tổ đội, công nhân sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong ca sản xuất. Tiếp tục đầu tư bổ sung và đầu tư mới các thiết bị làm việc, các thiết bị cảnh báo, thiết bị an toàn phục vụ cho sản xuất. Tăng cường kiểm tra các khu vực sản xuất và quy định cụ thể về việc kiểm soát công tác ATVSLĐ tại các đơn vị sản xuất.

  Cán bộ công nhân viên DRC tham dự Lễ phát động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, PTGĐ - Chủ tịch Hội đồng BHLĐ Công ty nhận cờ thi đua tại Lễ phát động

Ông Nguyễn Văn Đoàn- Trưởng ban BHLĐ Công ty nhận Kỷ Niệm Chương của Ban tổ chức