Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

16/06/23

DRC THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LÊ HOÀNG KHÁNH NHỰT (16/6/2023)

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông-Lê Hoàng Khánh Nhựt, cụ thể như sau:

Trân trọng!