Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

16/05/23

DRC THÔNG BÁO SỐ 1534 VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (16/5/2023)

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo số 1534 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (16/5/2023)

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!