Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

22/01/18

DRC thực hiện tuần lễ quốc gia về AN TOÀN-VỆ SINH LAO ĐỘNG-PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ (AT-VSLĐ-PCCN) (5/4/2016)

– Thực hiện phương châm: “An toàn và sức khỏe của người lao động là tài sản quí giá nhất của Công ty”, Tuần lễ quốc gia (TLQG) về AT-VSLĐ-PCCN Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2016 được tổ chức trong tháng 3 nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp các ngành đối với công tác AT-VSLĐ-PCCN.
–  TLQG về AT-VSLĐ-PCCN  năm nay Công ty đã tổ chức các nội dung sau:

1)  Thực hiện các giải pháp hữu hiệu về bảo hộ lao động (BHLĐ)

Các đơn vị đã đề xuất hàng chục giải pháp hữu hiệu về BHLĐ, Ban Tổ chức công ty đã  rà soát và công nhận 25 giải pháp đưa vào ứng dụng thực tế. Đó là những giải pháp rất hiệu quả và thiết thực thể hiện sức mạnh của phong trào thi đua  đã được mọi người quan tâm và hưởng ứng.

2)  Tháng tăng cường công tác BHLĐ

Đối với nội dung thi “Tháng tăng cường công tác BHLĐ trong sản xuất”, Ban Tổ chức đã tổ chức 01 ngày kiểm tra chéo giữa 11 đơn vị.  Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Mạng lưới An toàn vệ sinh viên đã tham gia rất nhiệt tình và ghi nhận những ưu điểm; các khuyết điểm, tồn tại để có biện pháp khắc phục.

3)  Hội thi an toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi cấp Công ty

–  Tổ chức Hội thi ATVSV giỏi cấp Công ty với 4 môn thi gồm: Phần thi chào hỏi (tiểu phẩm về công tác BHLĐ); thi kiến thức về BHLĐ; thi sơ cấp cứu tai nạn lao động và môn thi đố vui ô chữ. Trải qua 2 buổi thi với các môn thi vừa được ôn lại kiến thức AT-VSLĐ-PCCN vừa được thể hiện năng khiếu cá nhân và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm của các đội thi. Cuộc thi mang lại không khí sôi động hào hứng khích lệ tinh thần làm việc hăng say và ý thức về công tác AT-VSLĐ-PCCN của toàn thể CBCNV Công ty.

–  Kết quả cuộc thi ATVSV giỏi cấp Công ty:
+ Giải nhất toàn đoàn: Xí nghiệp lốp ô tô Radial
+ Giải nhì toàn đoàn:   Xí nghiệp xe đạp – xe máy
+ Giải ba toàn đoàn: Khối gián tiếp và XN cán luyện

Một vài hình ảnh về cuộc thi ATVSV giỏi cấp Công ty