Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

03/11/22

DRC TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH LÀ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Tại Lễ vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022, Công ty CP Cao su Đà Nẵng (DRC) đã tiếp tục được vinh danh là Thương hiệu quốc gia. 

Tiêu chí Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là những doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho Thương hiệu Việt Nam. Chương trình được Chính phủ giao Bộ Công Thương quản lý, thực hiện với mục đích xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về sản phẩm hàng hóa, đa dạng, phong phú về dịch vụ, tăng cường sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đây cũng là sự xác nhận xứng đáng cho cả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của DRC, với các giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong”.

P.TGĐ Hà Phước Lộc nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022

 

Thông tin đính kèm:

https://www.youtube.com/watch?v=x3190JhquS4&list=TLPQMDMxMTIwMjJYFAXYLQSwxg&index=1

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/drc-tiep-tuc-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-100255.htm

https://baodanang.vn/channel/5404/202211/da-nang-co-3-doanh-nghiep-dat-thuong-hieu-quoc-gia-nam-2022-3929043/