Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

23/01/18

DRC tự hào đạt Thương Hiệu Quốc Gia 2016-2018 (10/11/2016)

Ngày 4/11/2016 Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 4382/QĐ-BCT công nhận 88 doanh nghiệp Việt nam đạt THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2016-2018 (THQG) , trong đó có DRC.

Chương trình Thương hiệu Quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ), chương trình không phải là một giải thưởng thương hiệu.

Năm nay có 88 doanh nghiệp đạt THQG trong tổng số hơn 500 000 doanh nghiệp trong toàn quốc. Trong Tập đoàn hóa chất Việt nam (VINACHEM) chỉ có 3 doanh nghiệp đạt THQG:

  1. Công ty Cổ phần cao su Đà nẵng
  2. Công ty Cổ phần Pin – Ắc quy Miền Nam
  3. Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam