Image

Tin tức DRC

Tin tức tuyển dụng

14/07/23

DRC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THUỘC BỘ PHẬN MARKETING

Nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, ngày 1​3 tháng 6 năm 202​3, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ký phát hành Thông báo tuyển dụng (số 808/TB-DRC) đối với ​3 vị trí: Nhân viên thiết kế đồ họa (Graphic Designer); Nhân viên nội dung (Content Marketing); Nhân viên Digital Marketing.

Ứng viên quan tâm ứng tuyển, vui lòng xem thông tin tuyển dụng tại các hình ảnh bên dưới.

Phòng Nhân sự Tiền lương DRC