Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

20/07/23

DRC VINH DANH NHỮNG ĐIỂN HÌNH TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC

Vinh danh những điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc là một nội dung làm việc quan trọng tại Hội nghị Đại biểu Người lao động DRC năm 2023 (diễn ra vào sáng ngày 26/5 vừa qua)

Các tập thể, cá nhân được vinh danh là những điển hình đóng góp tiêu biểu vào thắng lợi chung của DRC. Là những đại diện xuất sắc cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Sẵn sàng cho những chuyển mình, thay đổi đáp ứng môi trường kinh doanh mới và hội nhập toàn cầu của DRC.

Mỗi tập thể, cá nhân được vinh danh cũng là nguồn động lực tinh thần to lớn, lan tỏa trong khối đoàn kết DRC, viết tiếp truyền thống “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững” hướng đến mốc son đầy tự hào “50 NĂM DRC”.

Năm 2023 với nhiều thách thức từ những diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế, chính trị thế giới. Nhưng, với tinh thần năng động, hành động trách nhiệm, đổi mới không ngừng, Tập thể đoàn kết DRC quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Dịch vụ bán hàng.